Cổng Chuyển Hyper Drive USB type-C Hub with 4k HDMI (GN22B-Gray)

1.590.000

Gọi mua: 0819.28.28.28 Hoặc 0819.28.28.28

Danh mục: