BẢNG GIÁ THAY MÀN HÌNH MACBOOK PRO

Dòng Mackbook pro Tên máy Giá thay Màn hình LCD Giá thay màn hình nguyên cụm
MACBOOK PRO 13 INCH A1278 Unibody > Mid 2012 2.200.000 liên hệ  
A1425 2012- Early 2012 6.500.000 9.500.000 
A1502 Late 2012 – early 2015 8.000.000 10.000.000 
A1708 2016-2017 8.500.000 10.500.000 
A1706 2016-2017 8.500.000 10.500.000 
A1989 2018-2019-2020 8.500.000 12.000.000 
A2159 2019 ( 2 Cổng TB )  8.500.000 12.000.000 
A2289 2020 ( 2 Cổng TB ) 8.500.000 12.000.000 
A2251 2020 ( 4 Cổng TB ) 8.500.000  12.000.000
A2338 2020 Chip M1 10.500.000 12.500.000 
     
MACBOOK PRO 15 INCH A1286 2008 – Mid 2012 3.000.000  liên hệ 
A1398 Mid 2012- Mid 2015 11.000.000 liên hệ  
A1707  2016-2017 liên hệ liên hệ 
A1990 2018-2019 liên hệ liên hệ 
       
MACBOOK PRO 16 INCH A2141 2019-2020  18.000.000 21.000.000 

BẢNG GIÁ THAY MÀN HÌNH MACBOOK AIR

Dòng Mackbook Air Tên máy Giá thay Màn hình LCD Giá thay màn hình nguyên cụm
MACBOOK AIR 11 INCH A1370 Late 2010-Mid 2011  3.500.000  
A1465 Mid 2012- early 2015 3.500.000  
MACBOOK AIR 12 INCH A1534 Early 2015- Mid 2017 liện hệ 10.500.000
MACBOOK AIR 13 INCH A1369 late 2010- Mid 2011  3.500.000  
A1466 Mid 2012- 2017 4.500.000 6.500.000
A1932 Late 2018-2019 8.500.000 10.500.000
A2179  2020 8.500.000 11.000.000
A2337 2020 – Chip M1 8.500.000 11.000.000