BẢNG GIÁ THAY BÀN PHÍM MACBOOK PRO

Dòng Mackbook pro Tên máy Giá thay Bàn phím
MACBOOK PRO 13 INCH A1278 Unibody > Mid 2012  1.100.000
A1425 2012- Early 2012 1.300.000 
A1502 Late 2012 – early 2015  1.300.000
A1708 2016-2017  2.500.000
A1706 2016-2017 2.500.000 
A1989 2018-2019-2020 2.000.000 
A2159 2019 ( 2 Cổng TB ) 2.800.000 
A2289 2020 ( 2 Cổng TB ) 2.800.000 
A2251 2020 ( 4 Cổng TB ) 2.800.000 
A2338 2020 Chip M1 2.800.000 
 
MACBOOK PRO 15 INCH A1286 2008 – Mid 2012  1.100.000
A1398 Mid 2012- Mid 2015  1.300.000
A1707  2016-2017  2.500.000
A1990 2018-2019 2.700.000 
 
MACBOOK PRO 16 INCH A2141 2019-2020 3.000.000 

BẢNG GIÁ THAY BÀN PHÍM MACBOOK AIR

Dòng Mackbook Air Tên máy Giá thay Bàn phím
MACBOOK AIR 11 INCH A1370 Late 2010-Mid 2011  1.200.000
A1465 Mid 2012- early 2015  1.200.000
MACBOOK AIR 12 INCH A1534 Early 2015- Mid 2017 2.200.000 
MACBOOK AIR 13 INCH A1369 late 2010- Mid 2011  1.200.000
A1466 Mid 2012- 2017 1.200.000
A1932 Late 2018-2019 2.600.000 
A2179  2020  2.800.000
A2337 2020 – Chip M1  2.800.000